Om mig

Lisa Guntram

 

Filosofie doktor

 

I min forskning intresserar jag mig för individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården och sina relationer. I tidigare projekt har jag exempelvis undersökt hur unga kvinnor resonerar kring sina erfarenheter av att sakna det som ofta anses ”typiskt” kvinnligt, så som två x kromosomer, äggstockar, livmoder eller vagina och hur föräldrar beskriver och resonerar kring sitt beslut att donera en njure till sitt sjuka barn. Med utgångspunkt i sådana berättelser utforskar jag hur människor försöker förstå sin situation utifrån samhälleliga och kulturella idéer, förväntningar och föreställningar. Mina forskningsintressen har gjort att jag fått stor erfarenhet av att genomföra och analysera intervjuer om ämnen som kan anses och upplevas som känsliga. I det pågående projektet "En 'livsviktig' gåva? En sociokulturell studie av involverade parters perspektiv på levande livmodertransplantation mellan närstående" studerar jag utvecklingen av livmodertransplantation från lika berörda aktörers perspektiv, så som kvinnor utan livmoder, läkare och polititker.

 

Du når mig på lisa.guntram (at) liu.se

MER OM MIN FORSKNING

 

Du hittar mer information om min forskning på mina sidor på Linköpings universitets hemsida

FÖRELÄSNINGAR OCH SAMARBETEN

 

Jag undervisar på Filosofiska och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, både som föreläsare och handledare. Som en del av mitt arbete som forskare föreläser jag också för aktörer inom närliggande områden och jag anlitats som föreläsare av bland annat Svenska Turnerföreningen, Kvinnokliniken vid Linköpings universitetssjukhus, RFSL Linköping och Populärvetenskaliga veckan vid Linköpings universitet. Att hitta möjligheter till samarbeten med olika aktörer och att sprida mina forskningsresultat till en bredare publik är något jag ständigt arbetar för att vidareutveckla. .

ARTIKLAR OCH PUBLIKATIONER

 

Mina forskningsresultat är publicerade i vetenskapliga artiklar och böcker. Ofta går de att beställa genom bibliotek och vissa är tillgängliga online.

TIDIGARE PROJEKT