Livmodertransplantation - sociokulturella perspektiv

Delta i forskningsintervju?

Har du, eller en närstående till dig, kommit i kontakt med livmodertransplantation; som möjlig mottagare till eller donator av en livmoder? Eller har du övervägt att delta i en transplantation? Här hittar du mer information om vad det innebär att vara med i en intervju om dina erfarenheter.

 

En "livsviktig" gåva?

 

Hösten 2012 gjordes världens första systematiska försök att transplantera en livmoder från en levande donator. I forskningsprojektet "En 'livsviktig' gåva? En sociokulturell studie av involverade parters perspektiv på levande livmodertransplantation mellan närstående projektet studerar jag dessa transplantationer utifrån olika aktörers perspektiv. Jag undersöker hur donatorer, mottagare, mottagare partners och medicinsk personal ser på och beskriver sina erfarenheter men också hur politiker och livmoderinfertila kvinnor, som övervägt eller inte över vägt transplantation, resonerar kring utvecklingen. Särksilt intressar jag mig för hur de olika aktörerna berättar om sin situation och sitt perspektiv i relation till föreställningar om in/fertilitet, graviditet, släktskap och medicinsk teknikutveckling. Detta är ett område som aldrig tidigare har utforskats.

Nyheter

Följ vad som händer i projektet..